Tienerviering wordt de eerste zondag van de maand gehouden, in het middelpunt. De leiding bestaat uit Simon Koetsier, Diana van Noord, Hanna Krale, Sanne Kwant en Dineke Drost.

 

De viering is bedoelt voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Het is een jongeren kerkdienst waarin veel dingen terug te zien zijn als in een gewone kerkdienst. Om te beginnen steken wij een kaars aan, wij praten, lezen uit de bijbel denken na over het geloof, zingen uit het liedboek of via YouTube opwekkingsliederen. Om met het geloof bezig te zijn kunnen wij dit ook doen in de vorm van een spel.

 

Bij de eerste viering waren er 16 jongeren aanwezig. Wij hebben toen een kennismakingsspel gespeeld. De vraag was toen; wat zijn je hobby's of wat vindt je het mooiste bijbel verhaal. Wanneer je hierin iemand had gevonden met dezelfde keuze kon je er samen of in een groepje over praten. Het was een geslaagde eerste tienerviering.

Contactpersoon

Hanna Krale

Langedijk 6

7958 PJ Koekange

0611997386

hannakralee@hotmail.com

Leden

Dieneke Drost

Sanne Kwant

Simon Koetsier

Diana van Noord

Hanna Krale